Schoolbrochure

Alle ouders waarvan de kinderen zijn ingeschreven in onze school, krijgen een schoolbrochure. Deze bevat onderandere:

  • algemene en praktische informatie over de school
    (bv. schoolrekening en maximumfactuur)
  • een gedetailleerde beschrijving van het opvoedingsproject
  • het schoolreglement

We kiezen ervoor om de brochures niet meer op papier af te drukken. Je kan ze hier downloaden. Elk nieuw schooljaar bevestigen de ouders via een formulier (bijlage 2) dat ze de schoolbrochure gelezen hebben, en akkoord gaan met de inhoud ervan.

De bijlages bevatten informatie die elk schooljaar (kan) wijzigen. Deze worden in september aan de ouders bezorgd.