Wie is wie?

Schoolbestuur

VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen regio Zuid-Antwerpen
Gemeenteplein 8, 2550 Kontich

Afgevaardigde beheerder voor de school: Erwin van Wassenhove
Coördinerend directeur: Wencke Vervecken

Directie

Tine Hendrickx
directeur@sleutelhof.be

Onderwijzend personeel

Kleuterschool

K2: Sofie De Pooter
sofiedepooter@sleutelhof.be

K3: Ibe Rypens
iberypens@sleutelhof.be

K3-4: Matan Evens
matanevens@sleutelhof.be

K4-5a: Michèle Kesselaers
michelekesselaers@sleutelhof.be

K4-5b: Julie Van Langendonck
julievanlangendonck@sleutelhof.be

Kinderverzorgster: Karolien Stappaerts
karolienstappaerts@sleutelhof.be

Lagere school

L1: Jolien Devrieze & Julie Claes
jujo@sleutelhof.be

L2: Veerle Van den Bogaert & Ilse Vleminckx
ilve@sleutelhof.be

L3: Christel Cannaerts & Karine Ielegems
christelcannaerts@sleutelhof.be
karineielegems@sleutelhof.be

L4: Femke Meynaerts
femkemeynaerts@sleutelhof.be

L5: Camille Ronsse & Amber Rypens
decena@sleutelhof.be

L6: Sarah Herman
sarahherman@sleutelhof.be

Lichamelijke opvoeding

Olivier Feytongs, Gunther Van Aerschodt & Julie Claes
olivierfeytongs@sleutelhof.be
gunthervanaerschodt@sleutelhof.be
julieclaes@sleutelhof.be

Zorg

Zorgcoördinator: Liesbet Aerts
zorg@sleutelhof.be

Zorg en ondersteuning Kleuterschool & L1: Julie Claes
julieclaes@sleutelhof.be

Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers: Fried’l Simoens, Marleen Mampaey & Wereld-delen

Extra ondersteuning: Marleen Mampaey & Dany De Vooght

Administratief personeel

Magda Wenselaers
secretariaat@sleutelhof.be

ICT Coördinatie

Sam De Weerdt
samdeweerdt@sleutelhof.be

Lokale preventie-adviseur

Marva Coopmans
marvacoopmans@sleutelhof.be

CLB

Ankerpersoon & Paramedisch werker

Joëlle De Keersmaecker

CLB-arts

Dr. Sabine Modde

Arbeidspersoneel

firma BUSERCO

Inspraakorganen

Schoolraad

Voorzitter: Bart Aerts

Ouderraad

Voorzitter: