Wie is wie?

Schoolbestuur

VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen regio Zuid-Antwerpen
Gemeenteplein 8, 2550 Kontich

Afgevaardigde beheerder voor de school: Erwin van Wassenhove
Coördinerend directeur: Wencke Vervecken

Directie

Tine Hendrickx
directeur@sleutelhof.be

Onderwijzend personeel

Kleuterschool

K2-3a: Sofie Depooter
sofiedepooter@sleutelhof.be

K2-3b: Rita Vermant
ritavermant@sleutelhof.be

K2-3a & K2-3b: Nancy Van Houdt
nancyvanhoudt@sleutelhof.be

Kinderverzorgster : Karolien Stappaerts

K4-5a: Elise Op de Beeck
eliseopdebeeck@sleutelhof.be

K4-5b: Hilde Van Opstal
hildevanopstal@sleutelhof.be

K4-5c: Lisa Addiers
lisaaddiers@sleutelhof.be

Lagere school

L1: Karine Ielegems
karineielegems@sleutelhof.be

L2a: Veerle Van den Bogaert
veerlevandenbogaert@sleutelhof.be

L2b: Jolien Devrieze
joliendevrieze@sleutelhof.be

L3: Christel Cannaerts
christelcannaerts@sleutelhof.be

L4a: Ilse Vleminckx
ilsevleminckx@sleutelhof.be

L4b: Amber Rypens
amberrypens@sleutelhof.be

L5: Marleen Mampaey
marleenmampaey@sleutelhof.be

L6: Shana Van Dingenen
shanavandingenen@sleutelhof.be

L6: Tim Dela Ruelle
timdelaruelle@sleutelhof.be

Elly Van Dam: ondersteuning in L4, L5 & L6
ellyvandam@sleutelhof.be

Turnleerkracht

Olivier Feytongs
olivierfeytongs@sleutelhof.be

Zorgbegeleider

Marva Coopmans
marvacoopmans@sleutelhof.be

Administratief personeel

Magda Wenselaers
secretariaat@sleutelhof.be

Arbeidspersoneel

firma BUSERCO

ICT Coördinatie

Sam De Weerdt
samdeweerdt@sleutelhof.be

Beleidsondersteuning

Shana Van Dingenen
shanavandingenen@sleutelhof.be

Marva Coopmans
marvacoopmans@sleutelhof.be

Lokale preventie-adviseur

Marva Coopmans
marvacoopmans@sleutelhof.be

CLB

Paramedisch werker + ankerpersoon

Joëlle De Keersmaecker

Maatschappelijk werker

Chirstel Van Overloop

CLB-arts

Dr. Sabine Modde

Inspraakorganen

Schoolraad

Voorzitter: Bart Aerts

Ouderraad

Voorzitter: Caroline Meyers
carolinemeyers@hotmail.com

LOC

Voorzitter: Marc De Winter