Wie is wie?

Schoolbestuur

VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen regio Zuid-Antwerpen
Gemeenteplein 8, 2550 Kontich

Afgevaardigde beheerder voor de school: Erwin van Wassenhove
Coördinerend directeur: Wencke Vervecken

Directie

Tine Hendrickx
directeur@sleutelhof.be

Onderwijzend personeel

Kleuterschool

K2-3a: Sofie Depooter
sofiedepooter@sleutelhof.be

K2-3b: Rita Vermant
ritavermant@sleutelhof.be

K4-5: Hilde Van Opstal
hildevanopstal@sleutelhof.be

K4-5: Lisa Addiers
lisaaddiers@sleutelhof.be

K4-5: Jolien Billen
jolienbillen@sleutelhof.be

Ondersteuning in K2-3a, K2-3b & K4-5: Nancy Van Houdt
nancyvanhoudt@sleutelhof.be

Kinderverzorgster: Karolien Stappaerts
karolienstappaerts@sleutelhof.be

Lagere school

L1: Veerle Van den Bogaert & Jolien Devrieze
veerlevandenbogaert@sleutelhof.be
joliendevrieze@sleutelhof.be

L2: Lynn Heeze
lynnheeze@sleutelhof.be

L3: Ilse Vleminckx
ilsevleminckx@sleutelhof.be

L4: Amber Rypens
amberrypens@sleutelhof.be

L5: Shana Van Dingenen, Tim Dela Ruelle & Femke Meynaerts
shanavandingenen@sleutelhof.be
timdelaruelle@sleutelhof.be
femkemeynaerts@sleutelhof.be

L6: Camille Ronsse
camilleronsse@sleutelhof.be

Team-teacher 2de graad: Karine Ielegems
karineielegems@sleutelhof.be

Team-teacher 2de & 3de graad: Christel Cannaerts
christelcannaerts@sleutelhof.
be

Turnleerkracht

Olivier Feytongs
olivierfeytongs@sleutelhof.be

Zorgbegeleider

Marva Coopmans
marvacoopmans@sleutelhof.be

Administratief personeel

Magda Wenselaers
secretariaat@sleutelhof.be

Arbeidspersoneel

firma BUSERCO

ICT Coördinatie

Sam De Weerdt
samdeweerdt@sleutelhof.be

Beleidsondersteuning

Shana Van Dingenen
shanavandingenen@sleutelhof.be

Marva Coopmans
marvacoopmans@sleutelhof.be

Lokale preventie-adviseur

Marva Coopmans
marvacoopmans@sleutelhof.be

CLB

Paramedisch werker + ankerpersoon

Joëlle De Keersmaecker

Maatschappelijk werker

Chirstel Van Overloop

CLB-arts

Dr. Sabine Modde

Inspraakorganen

Schoolraad

Voorzitter: Bart Aerts

Ouderraad

Voorzitter: Caroline Meyers
carolinemeyers@hotmail.com

LOC

Voorzitter: Marc De Winter