Wie is wie?

Schoolbestuur

VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen regio Zuid-Antwerpen
Gemeenteplein 8, 2550 Kontich

Afgevaardigde beheerder voor de school: Ann Jonckheere
Coördinerend directeur: Wencke Vervecken

Directie

Tine Hendrickx
directeur@sleutelhof.be

Onderwijzend personeel

Kleuterschool

K2: Julie Claes
julieclaes@sleutelhof.be

K3-4a: Ibe Rypens
iberypens@sleutelhof.be

K3-4b: Julie Van Langendonck
julievanlangendonck@sleutelhof.be

K3-4c: Matan Evens
matanevens@sleutelhof.be

K5: Lisa Addiers & Joke Vercauteren
lisaaddiers@sleutelhof.be
jokevercauteren@sleutelhof.be

Kinderverzorgster: Karolien Stappaerts
karolienstappaerts@sleutelhof.be

Lagere school

L1: Veerle Van den Bogaert & Jolien Devrieze
vejo@sleutelhof.be

L2: & Ilse Vleminckx & Joke Vercauteren
iljo@sleutelhof.be

L3: Christel Cannaerts & Karine Ielegems
christelcannaerts@sleutelhof.be
karineielegems@sleutelhof.be

L4: Femke Meynaerts
femkemeynaerts@sleutelhof.be

L5: Sarah Herman
sarahherman@sleutelhof.be

L6: Camille Ronsse & Amber Rypens
decena@sleutelhof.be

Lichamelijke opvoeding

Olivier Feytongs & Sophie Sanders
olivierfeytongs@sleutelhof.be
sophiesanders@sleutelhof.be

Zorg

Zorgcoördinator: Liesbet Aerts
zorg@sleutelhof.be

Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers: Marleen Mampaey & Wereld-delen

Extra ondersteuning: Marleen Mampaey & Dany De Vooght

Administratief personeel

Magda Wenselaers
secretariaat@sleutelhof.be

ICT Coördinatie

Sam De Weerdt
samdeweerdt@sleutelhof.be

Lokale preventie-adviseur

Marva Coopmans
marvacoopmans@sleutelhof.be

Leersteuncentrum Antwerpen Plus

CLB Het Kompas

Gratis informatie, advies en begeleiding
Je maakt je zorgen? Heb je het gevoel dat er iets niet goed zit, thuis of op school?
Als er titijdens de schoolloopbaan problemen opduiken, staan we klaar om te luisteren. Of het nu gaat over leermoeilijkheden, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes, samen met jou zoeken we naar antwoorden.
Neem gerust contact op met ons. Ons team staat klaar om te helpen. Samen bekijken we wat er aan de hand is en wat wij of andere professionals er kunnen aan doen.

Hoe werkt CLB Het Kompas en jouw school samen?
Zowel de school als het CLB streven naar jouw welzijn, op elk vlak en in alle omstandigheden.
Daarom werken we vaak samen met de school.
Toch zijn we als CLB onafhankelijk van de school.
Terwijl de school gespecialiseerd is in onderwijs, zijn wij gespecialiseerd in hulpverlening.
Je kan dus rekenen op geheimhouding.

Kardinaal Cardijnstraat 33
2840 Terhagen

03 886 76 04

rumst@clbkompas.be
www.clbkompas.be

Ankerpersoon & Paramedisch werker

Joëlle De Keersmaecker

CLB-arts

Dr. Sabine Modde

Arbeidspersoneel

C&R Green Clean

Inspraakorganen

Schoolraad

Voorzitter: Bart Aerts

Ouderraad

Voorzitter: Evelien Snels (eveliensnels@gmail.com)