L1 Wiskanjers

Vlakke figuren

Vandaag leerden we over vormen : vierkant, driehoek, rechthoek, cirkel. We gingen ze vergelijken en sorteren. Met deze vormen konden we mooie kunstwerkjes maken.

L1 + L2 Verkeer

Welke weggebruiker waar ? GROEP 1

Aandachtspunten :

  • de gevaren van de verschillende weggebruikers met een verschillend temp in het verkeer.
  • gevolgen van weggebruiker met zelfde snelheid.
  • voordelen van gescheiden verkeer : ieder zijn plaats op het voetpad, fietspad, rijbaan.
  • de ruimte van de verschillende weggebruikers op de openbare weg.

We oefenden in een beschermde omgeving op de speelplaats en op de openbare weg, als voetganger, als fietser en als auto.