Wat doen we?

Activiteiten organiseren

Doel

Tijdens het schooljaar organiseren we enkele activiteiten, telkens met 2 doelen :

  • we willen momenten creëren waarop ouders onderling, en ouders en leerkrachten, op een informele manier met elkaar kunnen omgaan.
  • we gebruiken de opbrengst om een aantal projecten op school financieel te ondersteunen.

De activiteiten worden steeds uitgewerkt in kleine werkgroepjes, buiten de maandelijkse vergaderingen, meestal bij iemand thuis.  Zij brengen verslag uit in de ouderraad en kunnen beroep doen op helpende handen voor de dag zelf. 

Opbrengsten

De opbrengst van onze activiteiten gebruiken we voor de werking van de school, in de breedste zin van het woord.  Ze komt rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede aan het opvoedings- en onderwijswelzijn van de leerlingen van de school. 
We dragen bij in de werkingskosten van de school of nemen specifieke projecten voor onze rekening.  We kijken er altijd op toe dat zo veel mogelijk leerlingen kunnen genieten van de investeringen. 

Serre, tuinbanken en bouwhoek

Afgelopen schooljaar werd door de ouderraad een serre aangekocht met de opbrengst van de bloembollenverkoop. Er werden ook houten banken geplaatst in de tuin. Met de opbrengst van de zoektocht, quiz en verkoop van de apéroboxen zal binnenkort een bouwhoek voor de kleuters geïnstalleerd worden op de speelplaats.

Stilteruimte

Eén van de troeven van onze school is de schooltuin. In 2019 is deze door leerkrachten en leerlingen helemaal opgekuist en zijn er nog enkele elementen toegevoegd zoals een speelheuvel en een stilteruimte. Deze laatste werd gefinancierd door de ouderraad.

Fietsenrekken

Op het einde van schooljaar 2018-2019 kon de school dankzij de subsidie gekregen via het 10 op 10 project een aantal fietsenrekken aankopen. Dit waren er niet voldoende voor de fietsen van al onze leerlingen. Daarom hebben wij extra fietsenrekken aangekocht zodat alle fietsen in een rek geplaatst kunnen worden.

Digitale borden

In 2018  investeerden we in de aankoop van digitale borden voor het eerste en tweede leerjaar. Nu is elke klas van de lagere school voorzien van een digitaal bord.

Openluchtklas

Op vraag van het schoolteam werken we graag mee aan een speciaal project. We leveren dan niet alleen een financiële bijdrage, maar nemen de hele organisatie voor onze rekening. Een team van handige, sterke mannen – en in mindere mate ook vrouwen – gaat aan de slag met technische tekeningen, zwaar materiaal en veel moed. Indien nodig roepen ze er specialisten van buiten de ouderraad bij. Tijdens schooljaar 2007-2008 bouwden we een openluchtklas. Aanvankelijk stond deze in de tuin maar tijdens schooljaar 2019-2020 heeft deze een mooie plek gekregen  op de nieuwe speelplaats.

Zandbak speelplaats lagere school

Het project voor schooljaar 2014-2015 was een zandbak op de speelplaats van de lagere school.  De ouderraad heeft hiervoor in februari zelf de handen uit de mouwen gestoken en het resultaat is reeds door de leerlingen goedgekeurd.

Speeltuig kleuterspeelplaats

Tijdens het schooljaar 2013-2014 heeft de ouderraad de aankoop van een houten speeltuig voor de kleuterspeelplaats gefinancierd. Het speeltuig werd door Sinterklaas en zijn zwarte pieten geleverd. De plaatsing was een echt spektakel voor de kinderen!

Meedenken en advies geven

Overleg met directie en schoolteam

In de maandelijkse bijeenkomsten van de ouderraad stellen de directie en een leerkracht steeds een thema voor.  De ouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen en om zelf problemen of suggesties aan te kaarten.   Hier gaat het nooit om problemen van individuele kinderen, maar om zaken die grotere groepen kinderen aanbelangen. 

Zo kwamen onder andere volgende onderwerpen al aan bod :

  • grootouderfeest in de kleuterschool 
  • jaarthema en gerelateerde activiteiten
  • verdeling van de klassen en aantal leerlingen per klas
  • pesten 
  • bijscholingen die de leerkrachten gevolgd hebben
  • verkeersveiligheid in de buurt van de school
  • elektronisch zorgdossier

Afvaardiging in de schoolraad

In de schoolraad zijn ook 2 leden van de ouderraad vertegenwoordigd. Zij wonen de vergaderingen van de schoolraad bij, en brengen verslag uit in de (eerstvolgende) ouderraad. Sommige punten die in de schoolraad werden goedgekeurd, moeten ook nog door de ouderraad bevestigd worden.  Bijvoorbeeld: verhoging van de maximumfactuur.

Info-avonden en gastsprekers

De ouderraad organiseert jaarlijks samen met de school een info-avond voor ouders over thema’s zoals veilig internet gebruik bij kinderen, EHBO (hoe toepassen bij kinderen?), stress bij kinderen, (cyber)-pesten, … . De datum en inhoud worden gecommuniceerd via flyers, de website, gimme en facebook.