Een verkeersactieve school

We willen ons doelbewust en systematisch inzetten om onze leerlingen de kans te geven om te groeien tot een zelfstandige weggebruiker die zelf verantwoordelijkheid kan en wil opnemen in het verkeer, rekening houdend met de geldende wetgeving en afspraken. Hierbij gaat het grootste deel van de aandacht naar veiligheid, in en rond de school; veilig op weg … kortom naar een veilige schoolomgeving.

Het schoolteam hanteert een leerlijn verkeer, die zowel horizontaal als verticaal samenhangt als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het uitbouwen van een goede verkeerstraining.

Op schoolniveau : Dankzij ‘Fluo’ en ‘Hesje’ die doorheen heel het jaar zichtbaar zijn in onze school werken we ook aan volgende punten :

  • Tijdens de donkere maanden (november-april) organiseren we zichtbaarheidsacties. Tijdens onze ‘fluoloop’ nodigen we iedereen uit.
  • Tijdens de STRAPDAG (eind september) stimuleren we ouderen en leerlingen om zich op een duurzame wijze te verplaatsen.

WIJ GAAN VOOR EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING MET
ZELFSTANDIGE BEWUSTE WEGGEBRUIKERS !

De laatste berichten

Bekijk hier alle berichten in de categorie ‘Verkeer’