10 op 10: Een verkeersactieve school

Als school willen we ons doelbewust en systematisch inzetten om onze leerlingen de kans te geven om te groeien tot een zelfstandige weggebruiker die zelf verantwoordelijkheid kan en wil opnemen in het verkeer, rekening houdend met de geldende wetgeving en afspraken. Hierbij gaat het grootste deel van de aandacht naar veiligheid, in en rond de school; veilig op weg … kortom naar een veilige schoolomgeving.

Het schoolteam hanteert een leerlijn verkeer, die zowel horizontaal als verticaal samenhangt als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het uitbouwen van een goede verkeerstraining.

Verkeersopvoeding wordt stapsgewijs uitgebouwd: vertrekkend vanuit een beschermde, veilige omgeving waarin kleuters en lagereschoolkinderen vaardigheden bewust kunnen oefenen om deze later ook toe te passen in het ‘echte’ verkeer. Naast inoefening van vaardigheden en attitudes passen we ook tijdens de lesmomenten geïntegreerde verkeers- en mobiliteitseducatie toe, o.a. tijdens uitstappen en activiteiten in de schoolomgeving, bewegingslessen …

Ook tijdens de ritten naar het zwembad wordt de busevacuatie geoefend. De gemeente geeft ons ook de mogelijkheid om het eerst uit te proberen met een gemeentebus op onze speelplaats.

Als het mogelijk is om met het openbaar vervoer ter plaatse te raken, dan nemen we met onze leerlingen de bus of trein.

Vanaf onze kleuters nemen we al deel aan het brons voetgangers- en loopfietsbrevet.

Deze zetten we verder in de 1ste graad van een zilver voetgangersbrevet naar een brons fietsbrevet.

In de 2de  graad hebben wij het grote voetgangersexamen en het zilver fietsbrevet.

3de graad : grote verkeerstoets en het grote fietsexamen. Ook lessen i.v.m. de dodehoek.

Hierbij wordt het team eveneens ondersteund door verschillende instanties als SVS, Octopus, 10 op 10. Alsook de ouderraad, verkeersouders ,werkgroep verkeer en gemeentebestuur.

Op schoolniveau : Dankzij ‘Fluo’ en ‘Hesje’ die doorheen heel het jaar zichtbaar zijn in onze school werken we ook aan volgende punten :

  • Tijdens de donkere maanden (november-april) organiseren we zichtbaarheidsacties. Tijdens onze ‘fluoloop’ nodigen we iedereen in het dorp uit. Het 4de leerjaar beloont onderweg iedereen met een welverdiende wave voor het dragen van een fluo hesje.
  • Tijdens de STRAPDAG (eind september) stimuleren we ouderen en leerlingen om zich op een duurzame wijze te verplaatsen.
  • Gordeldracht : het 6de gaat samen met de politie op straat kijken wie allemaal zijn gordel aan heeft.
  • Het 5de leerjaar gaat op straat op zoek naar de juist geparkeerde auto’s.

WIJ GAAN VOOR EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING MET
ZELFSTANDIGE BEWUSTE WEGGEBRUIKERS !

De laatste berichten

Bekijk hier alle berichten in de categorie ‘Verkeer’