Vergaderingen

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Data

De vergaderdata zijn : 
(steeds op maandagavond om 20u30 in de refter van de school)

  • 21 september 2020
  • 19 oktober 2020
  • 16 november 2020
  • 18 januari 2021
  • 22 februari 2021
  • 15 maart 2021
  • 19 april 2021
  • 17 mei 2021
  • 21 juni 2021