Vergaderingen

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Data

De vergaderdata zijn : 
(steeds op maandagavond om 20u30 in de refter van de school)

  • 16 september 2019
  • 21 oktober 2019
  • 18 november 2019
  • 13 januari 2020
  • 17 februari 2020
  • 13 maart 2020
  • 20 april 2020
  • 18 mei 2010
  • 15 juni 2020