Schoolgeschiedenis

1820 : De zusters van Vorselaar starten onderwijs voor volkskinderen

In juni 1820 werd in Vorselaar een leerwerkschool voor meisjes ingericht door Mevrouw Gravin van de Werve-Dellafaille en de priester Lodewijk Vincent Donche, voormalig Jezuiët. De eerste lesgeefsters waren twee Tilburgse dames – het was de tijd van de “Verenigde Nederlanden” – België was nog niet onafhankelijk. Dit was tevens het begin van de Congratie van de Zusters der Christelijke Scholen, kerkelijk erkend in 1834. Het initiatief – degelijk onderwijs voor de gewone volkskinderen – werd stilaan door de Congregatie ook in andere dorpen ingericht.

1857 :  De zusters van Vorselaar komen naar Rumst

Tot in 1857 bestond er in Rumst enkel een gemeenteschool met één onderwijzer voor ongeveer 200 leerlingen. De meeste kinderen gingen immers alleen in de winter naar school. In de zomer werkten ze in de steenbakkerijen. Pas vanaf 1889 regelt een wet de kinderarbeid in fabrieken en mijnen.
Door toedoen van de toenmalige pastoor in Rumst, Joannes Haemers, kwamen de zusters naar Rumst. Zij werden gehuisvest in een oud hoevetje van pachter De Pooter, gelegen links naast de pastorij, recht tegenover de huidige scoutslokalen in de Kerkstraat.  Met stoelen en planken moesten de eerste zusters twee kamertjes en een schuur inrichten als klaslokaal. Hun werk werd in Rumst hoog gewaardeerd.

1864 : eerste nieuwe gebouwen

Met de hulp van begoede families en door het groeiende aantal leerlingen werd reeds in 1864 gebouwd: 4 klassen en een klooster. Ook dat volstond niet, want in 1874 en 1876 werden telkens twee klassen bijgebouwd, in 1889 twee “bewaarschoolklassen” ( kleuterklassen ), in 1898 vier klassen achter het klooster.

1916 : boerderij SLEUTELHOF wordt afgebroken

Op de plaats waar nu onze kleuterklassen staan, en op de grond tussen de school en de gemeenteschool stonden vroeger enkele huizen en een boerderij : het Sleutelhof.  In 1916 werden deze afgebroken.  De zusters konden de grond kopen.  In 1916 en later in 1928 werden telkens klassen bijgebouwd aan de kant van de huidige Schoolstraat.

1938 : nieuw gebouw voor het Sint-Anna-instituut

Vanaf 1912 waren de zusters gestart met een vakschool voor meisjes, het Sint-Anna-instituut, met een afdeling snit en naad, ook wel huishoudschool genoemd.  In 1938 kregen ook zij nieuwe gebouwen. Deze school bestond tot het einde van de jaren zeventig. Nadien werden de klassen nog een tijdje gebruikt door  de Olv Presentatie uit Boom.

1959 : de parochie richt een vrije jongensschool in: Sint-Jozefschool

De nieuwe school startte met 4 klassen, het volgend schooljaar kwamen een 5° en 6° klas. De klassen werden her en der ondergebracht in het oude “kajotterslokaal”,  in het patronaat, en in verschillende gebouwen van de zustersschool.

1963 : de Sint-Jozefschool krijgt een eigen schoolgebouw

Op het huidige Abel Fransplein werd door de parochie in 1963 een eigen school gebouwd voor de jongens. Ter financiering van dit gebouw werden de Rumstse Volksfeesten ingericht.

1972 : jongens en meisjes komen samen in een vrije gemengde lagere school

Wanneer in 1972 het aantal leerlingen zowel in de vrije jongensschool Sint-Jozef  als in de vrije meisjesschool verminderde,  werden beide scholen samengevoegd tot een vrije gemengde lagere school en ondergebracht in de lokalen van de zustersschool.
Het schoolgebouw van de Sint-Jozefschool werd nog enkele jaren gebruikt door de BLO-school van Boom en als parochiale bibliotheek. Daarna werd het afgebroken om plaats te maken voor woningen: het Abel Fransplein .

1998 : de lagere school Vosberg wordt terug zelfstandig

Omdat de wijkschool op de Vosberg, met slechts enkele klasjes, niet langer leefbaar was, was ze enkele jaren ervoor bij de gemengde lagere school gevoegd.  Dankzij de inzet van de leerkrachten en de toenmalige pastoor Cosemans konden vanaf 1989 weer zes leerjaren ingericht worden. In 1998 werd deze lagere school terug samengevoegd met de bestaande kleuterschool tot een zelfstandige basisschool.

2002 : onze school krijgt haar naam SLEUTELHOF

Onze school , officieel: “ Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool” is een heel mondvol. Daarom werd gezocht naar een eigen naam én kwam men uit bij “SLEUTELHOF” . In januari 2002 kreeg de school van de familie Van Den Eede de orginele steen uit de boerderij “Het Sleutelhof 1692″.  Deze is recent ingemetseld in de muur tussen de school en de nieuwe wijk Sleutelhof.

2005 : laatste zusters verlaten Rumst

Op 10 februari 2005 verlaten de 2 laatste zusters het klooster van Rumst en keren terug naar Vorselaar. Zuster Ingrid kwam in 1973 van Schoten naar Rumst .  Een jaartje later, in 1974 , kwam zuster Louisa uit Lembeek naar onze lagere school .

Gedurende bijna 150 jaar hebben de zusters van Vorselaar heel wat meegemaakt in Rumst. Gedurende de eerste tientallen jaren moesten de zusters in hun eigen onderhoud voorzien én onderwijs geven.  Ze voerden een jarenlange strijd om als school erkend te worden.  Tijdens  de eerste wereldoorlog vluchtten de zusters naar Nederland.  Na enkele weken vonden ze hun klooster en school bijna leeg terug.  Het is pas na de schoolstrijd van1954-1955 , met de “ Mars op Brussel “ en het schoolpact in 1958 , dat de vrije scholen dezelfde subsidie krijgen als de gemeentelijke scholen .