Onze visie

Onze leerlingen op de eerste plaats

Elk kind heeft zijn/haar talenten en daarmee werken wij in de Vrije Basisschool Sleutelhof. Met ons team zorgen wij ervoor dat al onze kinderen fier op zichzelf kunnen zijn. We streven er naar dat kinderen zich goed voelen en dat ze graag naar school komen. Als dat lukt dan zijn ze ook gemotiveerd om initiatief te nemen en te werken. Stuk voor stuk zijn ze goud waard!

Samen school maken

 • een warme schoolcultuur:
  We toveren een lach op ieders gezicht.
  Doel: Geluk en leren gaan hand in hand!
 • samen leren en spelen, binnen en buiten
  We zetten de buitenomgeving actief in: lezen, bewegend leren, leren van en voor de natuur.
  Doel: kinderen ervaren minder stress, het bewegen verhoogt de fysieke gezondheid, ze leren zorg dragen voor de natuur.
 • afgesproken is afgesproken
  Samen school maken met alle leerlingen, ouders en het schoolteam.
  Doel: duidelijke grenzen en leefregels bieden kinderen structuur en houvast.
 • verantwoordelijkheid en inspraak geven aan de  leerlingen
  Kinderen leren keuzes maken in hun leerproces, ze bespreken samen de klas- en schoolafspraken. Een leerlingenraad vertegenwoordigt de stem van alle leerlingen.
  Doel: we bereiden kinderen voor op hun toekomstige rol in onze maatschappij.

Onze leerkrachten

Via ‘Wie is wie‘ kan je hen leren kennen: een creatief, gemotiveerd en goedgeluimd team. 

Onze ouders

Natuurlijk zijn er ook de ouders! Voor hen staat de deur altijd open. We vinden het leuk dat ze zo positief zijn over onze school en het ons ook durven vertellen. We organiseren maandelijks een koffiemomentje op woensdagmorgen, we vertellen een nieuwtje en gaan in dialoog met de ouders. Onze Ouderraad vormt een belangrijke vertegenwoordiging van al die ouders.

In ons Ouderboekje stellen wij onze school aan u voor: