L1 & L2: Verkeer

Welke weggebruiker waar ? Groep 1

Aandachtspunten :

  • de gevaren van de verschillende weggebruikers met een verschillend tempo in het verkeer.
  • gevolgen van weggebruiker met een zelfde snelheid.
  • voordelen van gescheiden verkeer : ieder zijn plaats : op het voetpad, fietspad, rijbaan.
  • de ruimte van verschillende weggebruikers op de openbare weg.
  • meten van de ruimte voor de voetgangers als je met 2 naast elkaar stapt.

We oefenden op de speelplaats in een beschermde omgeving en op de openbare weg, als voetganger, als fietser en als auto.