Info-avond | De kracht van ouderschap: de ontwikkeling en gevoelens van kinderen ondersteunen | 28 februari – 20u

Dinsdag 28 februari – 20u – Sleutelhof Rumst

Op dinsdag 28 februari organiseren wij met de ouderraad een infosessie over de kracht van ouderschap en hoe je de gevoelens en de ontwikkeling van kinderen kan ondersteunen.

Spreker van dienst is Lies Bonner, master in de klinische psychologie en werkzaam als psychodynamisch kinderpsychotherapeute. Daarnaast is ze docent ontwikkelingspsychologie bij co-hogeschool Odisee en biedt ze supervisie aan hulpverleners. Én ze is ook nog mama van twee dochters die naar school gaan in het Sleutelhof.

In de lezing staan we stil bij het begrijpen van het gedrag van een kind vanuit zijn/haar gevoelens en de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt. Belangrijke ontwikkelingsaspecten die het gedrag van kleuters en lagere schoolkinderen beïnvloeden, worden besproken. Daarnaast wordt er o.a. ingegaan op hoe een kind kan geholpen worden om zijn/haar gevoelens te tonen, op hoe je als ouder zicht krijgt en kan afstemmen op de (emotionele) noden van een kind en hoe je kan inzetten om de veerkracht van kinderen te versterken.
-Lies Bonner

Agenda:

19u30: Deuren open, de ouderraad biedt je een drankje aan
20u: Start lezing door Lies Bonner
21u: Stel je vragen aan Lies of praat nog even na met de andere ouders
21u30: einde van de info-avond

Inschrijven is gratis en kan via onderstaand formulier:

Schoolfeest!

Om de privacy van onze leerlingen en leerkrachten te beschermen, is deze inhoud beveiligd met een wachtwoord. Heeft u dit wachtwoord nog niet ontvangen? Neem contact op met de klasjuf of -meester.