L1 + L2 Busevacuatie

We oefenen op het snel verlaten van de bus in een beschermde omgeving op de speelplaats.