L2: Wij zijn veilig, wij dragen onze gordel!

Vandaag hebben we weer wat extra aandacht gehad voor het veilig meerijden in de bus of in een auto. We hebben erop gelet dat we zeker onze gordel hebben aangedaan. De juffen vertelden dan ook wat er kon gebeuren als we dit niet zouden aandoen.

Wij weten wat veilig is! WIJ DRAGEN ALTIJD ONZE GORDEL!!!