verkeersles L4: oversteken tussen geparkeerde auto’s

Kijklijn verleggen voor een beter zicht op de rijbaan. Toepassen van de oversteektechnieken.