L1 + L2 Mime en pantomime

Mime = uitbeelden met gezicht

Pantomime = uitbeelden met het hele lichaam. (groep 2)

Geplaatst in: L1, L2