K4 verkeersles: wandelen per 2

Hand geven aan een andere kleuter, niet trekken of duwen en op signaal stoppen en verder stappen.