L3 verkeersles: wandeling rond de school

De leerlingen verplaatsen zich veilig als groep. We bespreken de veilige en de onveilige verkeerssituaties en de verkeersborden rond de school.