L3 Naar het kerkhof

We bezoeken het kerkhof in het kader van de godsdienstlessen over het thema:’Verbondenheid in verdriet.’